บุคลากร

บุคลากรชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่งเบอร์โทรE-mail
maghavin9@yahoo.com
ต่อ  1134wandee.bo@mbu.ac.th
ต่อ  1134jutamas.th@mbu.ac.th
ต่อ  1135chuchat.bu@mbu.ac.th
นายไชยพศ ศรีใหม่
หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ต่อ  1136tanawadee.to@mbu.ac.th
ต่อ  1135montita.su@mbu.ac.th
ต่อ  1135benchawan.ua@mbu.ac.th
ต่อ  1135ampika.kl@mbu.ac.th

เบอร์ติดต่อ : 0-2444-6000 ต่อ 1133-1136