ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ (e - sar) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระบบ (e – port)

    สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบ (e - sar) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และระบบ (e – port) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563   พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิชาการ...
    อ่านรายละเอียด
  • วันที่ 18 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา

    สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา     พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาท   พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพ พบปะที่ประชุมเรื่อง “วิสัยทัศน์การประกันคุณภาพการศึกษา จากปี...
    อ่านรายละเอียด

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย