ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ ๑

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ๔ คณะ ๗ วิทยาเขต ๓ วิทยาลัย ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ติดตามรอบ ๓ เดือน)  ...
  อ่านรายละเอียด
 • ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๗ พฤศจิกายน๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการตรวจประเมินและบุคลากรพร้อมกัน/ลงทะเบียน ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ตึก (B3) สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย...
  อ่านรายละเอียด
 • ๒๖-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหาร คณาจารย์...
  อ่านรายละเอียด

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย