ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 24 – 25 กันยายน 2563 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2563    ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้...
  อ่านรายละเอียด
 • 19 - 21 สิงหาคม 2563 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563   ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบและพัฒนาคุณภาพระดับคณะ...
  อ่านรายละเอียด
 • 30-31 กรกฎาคม 2563 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (รวม) ประจำปีการศึกษา 2562

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (รวม) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563   ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้...
  อ่านรายละเอียด

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย