มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Mahamakut Buddhist University
 
Email:
Subject:
Message:
คำถามป้องกันสแปม:๑+๒ (ตอบเป็นตัวเลขไทย
 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ : 02 -444 - 6000 ต่อ 1133-1136
โทรสาร : 02-444-6079
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Share